ရန္ရန္ခ်မ္း(အဆိုေတာ္)

ေမြးသကၠရာဇ္ ၅ . ၁၂ . ၇၉ 
ေမြးရာဇာတိ ရန္ကုန္
ႏို္င္ငံ ျမန္မာ
အလုပ္အကိုင္ အဆိုေတာ္ Hip Hop       
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ဗုဒၶဘာသာ 

ရန္ရန္ခ်မ္းသည္ ဟစ္ေဟာ့ ဂီတ ပံုစံသစ္ေခတ္တစ္ေခတ္ကို မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္႔ ဟစ္ေဟာ႔ အဆိုေတာ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဟစ္ေဟာ့ဂီတကို စၿပီးမိတ္ဆက္ေပးခဲ႔ေသာအဖြဲ႕မွာ ACID အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး စတင္ျခင္း အယ္လဘမ္ ျဖစ္သည္။ ရန္ရန္ခ်မ္း၊အနဂၢ၊ ဟိန္းေဇာ္(ကြယ္လြန္)၊ Rဇာနည္၊ ေဇယ်ာေသာ္တို႔ ပါ၀င္သည့္ အက္ဆစ္ေတးဂီတအဖြဲ႔ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အႏုပညာ၊ စီးပြားေရးအရပါ ပထမဆံုး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ဟစ္ေဟာ့ပ္ဂီတအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။
  • ရန္ရန္ခ်န္းကို စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ သႀကၤန္အတက္ေန႔၌ မုံ႐ြာၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္လာသည္။
    Credit to >>> မွတ္စုစာအုပ္ 

0 ေယာက္ မွတ္ခ်က္ေပးတယ္:

Copyright © 2012 ဂႏၶမာ Art.